หลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้รับเหมา AIS) หลักสูตร "Train The Trainer"
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" รุ่น 1
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เอ็มเพาเวอร์ จำกัด หลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ" สำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" รุ่น 3
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด สำนักงานใหญ่ (ผู้รับเหมา AIS)
หลักสูตร "Train The Trainer"
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" รุ่น 2
การท่าเรือแห่งประเทศไทย หลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ" สำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (ผู้รับเหมา AIS) หลักสูตร "Train The Trainer"