หลักสูตร "ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น"

บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จํากัด
บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด รุ่น 1
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จำกัด รุ่น 3
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จำกัด รุ่น 1
บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด รุ่น 2
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (แหลมฉบัง)
บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ ระยอง จำกัด รุ่น 2