หลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ" สำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)
บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด
บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 3
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 4
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 5
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 6
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 7
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส บางบัวทอง 
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 1
บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 2
บริษัท แอคคอนนิค โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด