หลักสูตร "ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ" สำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เอ็มเพาเวอร์ จำกัด