งานด้านระบบมาตรฐาน ISO

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Internal Auditor of ISO 45001:2018
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Requirement and Interpretation of ISO 45001:2018
Internal Audit of ISO 9001:2015 @ISTE รุ่น 2
Co-Trainer Lead Auditor of ISO 45001:2018 @โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น
บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
Observer Auditor of ISO 9001:2015
บริษัท ซึรุมารุ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Interpreter for Witness ISO 9001:2015
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
Requirement of ISO 14001:2015
บริษัท ท๊อปปิ้ง ฮัดสัน พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
Auditor of ISO 14001:2015
บริษัท โคโตบุคิยะ เฟลตัล (ประเทศไทย) จำกัด
Documented Control
บริษัท ระยองกล๊าส จำกัด
ข้อกำหนด OHSAS18001 และ มอก.18001
บริษัท ชิน ออโต้ เอ็นเทอร์ไพรสเซส จำกัด Interpreter for Witness ISO 9001:2015
บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาปลวกแดง Auditor ISO 9001:2015
บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
Requirement and Interpretation of ISO 45001:2018
Internal Audit of ISO 9001:2015 @ISTE รุ่น 1
บริษัท อิเล็กซ์ พรีไซซ์ จำกัด 
Interpreter for Witness ISO 14001:2015
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Internal Auditor of ISO 14001:2015
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
Internal Auditor of ISO 14001:2015