หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"

บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 1
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 2
บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น 3