หลักสูตร "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ มาตรา 16" 

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
ศูนย์ภาคตะวันออก (ผู้รับเหมา AIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้รับเหมา AIS) รุ่น 1
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ศูนย์ภาคกลาง (ผู้รับเหมา AIS) รุ่น 2
บริษัท เบรนนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท จีเอเบิล จำกัด รุ่น 1 
บริษัท เจ.เอ็ม.ดิสทริบิวชั่น จำกัด 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ศูนย์ภาคใต้ (ผู้รับเหมา AIS)
บริษัท ไทยอรุซ จำกัด
อบรมผู้รับเหมา Tesco Lotus
@โรงแรมอัณณานาวา รุ่น 1
บริษัท ซีโอยู จำกัด
อบรมผู้รับเหมา Tesco Lotus
@โรงแรมอัณณานาวา รุ่น 2
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
อบรมผู้รับเหมา Tesco Lotus
@โรงแรมอัณณานาวา รุ่น 4
บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด
บริษัท ไดเมนชั่นดาต้า ประเทศไทย จำกัด
อบรมผู้รับเหมา Tesco Lotus
@NET (Zoom Meeting)